Familieøkonomi

Pensparguttene tipser om sparing til barn!

Jørgen og Thomas står bak bloggen penspar.no, hvor de blogger om pensjon og sparing. De har skrevet et gjesteinnlegg om sparing til barn som du kan lese her:

Som småfisker og særinger i den store bloggverden ble vi kraftig beæret da Christine spurte om vi kunne skrive et gjesteinnlegg på hennes blogg. Vi skriver stort sett om de tørre emnene pensjon og sparing. Ikke noe som umiddelbart opptar den bleieskiftende far eller den ammende mor. Vi håper vårt bidrag sørger for billetter ringsides ved avviklingen av neste års Vixen awards.

Det er ikke alle forunt å spare til egne barn. Drift av en barnefamilie er kostbart og medfølger en hel rekke utgifter. Har man muligheten til å sette av penger til barna er det imidlertid lurt å tenke gjennom hvordan man skal gjennomføre selve sparingen. Man ønsker at pengene skal yngle fortest mulig og da er det ikke sikkert at man skal la pengene stå på høyrentekonto. I dette gjesteinnlegget skal vi kjapt redegjøre for ting man må tenke over og våre anbefalinger for hvor og hvordan man skal plassere sparepengene til barna. Vi skal gjennom følgende;

  1. Skal man spare i barnets navn?
  2. Hvor skal pengene plasseres?
  3. Oppsummering

 

  1. I hvem sitt navn skal man spare i?

Velger man å spare i barnets navn medfølger det enkelte fordeler. Skulle man som forelder gå bort vil ikke midlene inngå i boet, pengene er altså øremerket barnet. Som forelder vil man også slippe å skatte på avkastningen når barnet har kommet i skattbar alder. Det er også ulemper med denne spareformen. Pengene vil telle med i barnets formue og kan få betydning for stipendmuligheter fra lånekassen. Det er sjeldent at overformynderiet kommer på banen, men dersom beløpet overstiger 2 x grunnbeløpet (totalt ca. 200 000) kan altså Fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Dette er uheldig dersom man ønsker å påta seg mer risiko i sparingen. Fylkesmenn liker høyrentekontoer.

Den siste ulempen med sparing i barnets navn er hva midlene skal brukes til. Som forelder ønsker man kanskje å øremerke pengene til bolig eller studier. Som ungdom er det nok mer fristende å blåse hele kontoen på en russebuss eller på en kjapp sommertur til bargaten på Kos.

Pensjonsguttene anbefaler sparing i forelders navn på Aksjesparekont (ASK). Dette kan du lese mer om her .

  1. Spareprodukter

Ved sparing til barn har man ofte veldig lang horisont. Derfor er det viktig at man har et forhold til rentes rente effekten. Vi vil generelt anbefale at man påtar seg høyere risiko i barnesparing siden spareperioden er så lang. Man snakker gjerne 18 til 25 år før pengene skal brukes. I grove trekk kan du velge å sette pengene hos banken til relativt lav rente men høy sikkerhet, alternativt investere i aksjefond med høyere forventet avkastning men større risiko.

Høyrentekonto og sparing til bolig

Man skal ALDRI spare på brukskonto eller en høyrentekonto som gir dårlig avkastning. Smarte penger har en kjempefin kalkulator som til enhver tid gir deg det beste alternativet. Renten på disse alternativene er ofte dobbelt så høy som hva de vanlige bankene tilbyr. I grove trekk kan du forvente ca 2 % rente på en god høyrentekonto og 0,5 % på en brukskonto/ dårlig høyrentekonto. Dette blir betydelige beløp over en lang periode.

En liten godbit som kan være verdt å benytte seg av er boligsparing til barn. Flere banker har egne produkter som er tilpasset sparing til barns fremtidige bolig. Her matcher de ofte BSUrenten uten at man får skattefradraget. Renten her ligger pr. dags dato ca 1 % poeng over de beste høyrentekontoene. Ønsker man risikofri sparing og øremerking av penger til bolig er dette et godt alternativ.

Aksjefond

Pensjonsguttene er selv store forkjempere for sparing i aksjefond når sparehorisonten er lang. Selv sparer vi all langsiktig kapital i aksjefond. Den forventede avkastningen i aksjefond er vesentlig høyere enn hva man kan forvente på høyrentekonto, men man må også forvente store kortsiktige svingninger. Over det lange løp har historien gitt deg over 8 % årlig avkastning, dette er mye bedre enn å putte pengene i banken. Kostnadene ved å investere i fond er ikke alltid uvesentlige og her er fondsbransjen også eksperter på å både skjule hvor mye dette utgjør i kroner og øre. For en gjennomsnittlig nordmann som ikke er veldig interessert anbefaler vi globale indeksfond som har svært lave kostnader og sikrer sparer omtrentlig markedsavkastning.

 

  1. Kort oppsummert

Dersom du er litt mer risikoavers så kan du jo kombinere barnas sparing på høyrentekonto og i aksjer. Kanskje man kan spare 50 % av pengene i et produkt øremerket for bolig og resten i aksjefond? Dette er opp til hver enkelt, men det vil fort lønne seg at man i alle fall har en andel av sparepengene i fond.

Så hvordan komme i gang? Sett opp en Aksjesparekonto hos din bankforbindelse eller hos en uavhengig fondstilbyder som for eksempel Nordnet. Pensjonsguttene anbefaler å starte med å plassere pengegaver fra dåp, bursdager og andre anledninger rett i barnas langsiktige sparebøsse. Hvorfor ikke ønske seg en fondsinvestering istedenfor enda en leke som barnet ikke trenger? Månedlig innbetales også barnetrygd til foreldres konto. Til alle barneforeldres glede vil denne øke fra 1. mars i år, dermed går den månedlige utbetalingen opp fra 970 til 1.054 kroner per barn. Pensjonsguttene setter selv av halvparten av dette beløpet i barnas aksjefondssparing. Dette er en utmerket måte å spare jevnt og trutt på uten å tenke så mye over det.

DNBs sparekalkulator kan du enkelt leke deg med ulike beløp og ulik avkastning. Her vil man fort finne ut at selv små summer kan bli voksne beløp dersom man er villig til å påta seg litt risiko. Vel spart!

Jørgen har kan du lese mer om her.

Legg igjen en kommentar