Instagram

Mer effektiv på jobben

Får unnagjort mest mulig på jobb før det skal hentes i barnehagen eller på skolen ved å ta i bruk denne arbeidsloggen. Hvorfor ikke avslutte arbeidsdagen i morgen (fredag) med å føre inn i arbeidsloggen for neste uke?

Ved å planlegge jobbuken mandags morgen eller fredag ettermiddag før du drar fra jobb, kan du prioritere oppgaver på en hensiktsmessig måte. Over finner du et forslag til en arbeidslogg hvor du kan føre opp det du må få gjort de ulike dagene, for så å flytter oppgavene ned under ”utførte oppgaver” når du har fullført dem. Før de viktigste oppgavene og oppgavene som haster mest øverst. Dokumenter i Word er søkbare, slik at du lett kan søke deg tilbake til hva du har brukt en arbeidsdag på.

Dersom du er mest effektiv på bestemte tidspunkt på dagen, er det hensiktsmessig å legge inn de mest krevende oppgavene på dette/disse tidspunktene. Ikke utsett de kjedelige oppgavene som må gjøres, men ta tak i dem med en gang. Da unngår du at det hoper seg opp med vegringsoppgaver. Dersom du har flere vegringsoppgaver kan du skrive dem opp i en liste og angripe minst en av dem hver dag. Dersom du lett mister konsentrasjonen kan du for eksempel jobbe dedikert i 50 minutter og ta deg en liten pause hvor du går på toalettet, fyller vannflasken etc.

Trykk her for mal: Arbeidslogg mal

Legg igjen en kommentar