Eksperimenter inne

Lag drageegg
Befri legmennene
Gjærhode
Farge hvite blomster
«Dyrk» saltkrystaller